با توجه به اتمام مهلت مقرر براي ثبت اطلاعات كارگاه ها سامانه تا اطلاع ثانوي غيرفعال خواهد بود.
   
مرکز فناوری اطلاعات- وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی